Mesenger chatroulette f

Şifrelemek için böyle akıl almaz büyüklükte seçme olanağı varken, birilerinin anahtarı bulma (ya da "şifreyi kırma" olasılığının çok uzak olduğu düşünülebilir.

Eğer yalnızca çok kısa bir mesaj (yukarıdaki, "siyah kalem incisi" gibi) iletmek istiyorsak, bu yargı doğru olabilirde; yeter ki yukarıdaki paragrafta verilen A yerine B, B yerine C, C yerine D, vb. Eğer aynı şifre çok sayıda bilgiyi iletmek için kullanılmak istenirse, ne yazık ki 9 x 10³° gibi büyük sayılara karşın, onu "kırmak" çok kolaydır.

Bir kere, yerine koyma sistemini, orjinal metindeki her harfi hep aynı harfle değiştirmeyerek, güçlendirmek düşünülebilir.

Bunu gerçekleştirmenin bir yolu bir sözcük seçip (örneğin KADİFE) bunu şifrelenecek mesajın altına tekrar tekrar aşağıda görüldüğü gibi yazmaktır: BİR SİYAH KALEMİM VAR KAD İFEKA DİFEKAD İFEB harfi Türkçe alfabenin 2. harfi olduğu İçin mesajın ilk harfini alfabenin, 2 ve 14’ün toplamı olan 16. Benzer şekilde, mesajın ikinci harfinin yerine, I (12) ile A (l)’yı "toplayarak" bulduğumuz J (13) koyarız.

Bu toplama sürecinde 29’dan büyük bir sayı çıkarsa yapacağımız şey yeniden alfabenin başına dönmek, "A" için 30, "B" için 81, vb. Bu örnekteki anahtarı kullanarak yukarıdaki mesajın tümü, çözümü zorlaştırmak için aralıkları da kapatarak MJÜDÖDLIÖJSİAJRHGVhaline dönüşür.

Genellikle Vigenere şifresi denilen bu tür bir kodlama sis-teminde, orijinal mesajın belirli bir harfinin yerine hep aynı harfi koymak gerekmiyor.

Famous rock star's dark secret revealed Just because you're on TV, doesn't mean you actually know what you're talking about.

Here are the most delusional news anchors and TV show hosts ever.

Mesenger chatroulette f-50Mesenger chatroulette f-2

To get the best possible experience of using this website, chat romania can get a free newer version of Internet Explorer.Tabiki şifreli yayını tercih ederdiniz :)Küçüklüğümüzde ara ara kimsenin anlayamadığı bir diloluşturma çabasına girmiş veyahut şifreli bir mesaj, gizlemli bir mesaj yazmaya girişmişizdir sanırım.Onun sadece şifrenin "anahtarının" önceden verildiği kişi tarafından anlaşılabileceği (daha doğrusu çözülebileceği) umulur.Are chat online using a work computer, chat online romanesc should contact your IT administrator.Elvis Presley may have had a predilection for a certain group of people that would have made him an outcast in today's society -- and gotten him sent to prison.

Leave a Reply

  1. Sexroulette webcamera 22-Oct-2018 06:30

    You can pretend to be someone completely different and nobody will ever know.

  2. newest singles bar personals online dating service 11-Jan-2019 04:40

    In order to retrieve the list of associations to a word, just type in the word in the search panel and press key or "Search" button.

  3. online dating in america 16-Dec-2018 11:25

    Unfortunately I can not sing, because I do not have a good ear! )Now I want to tell us a little about yourself and your family.